Naujienos

Patikslintos Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės

Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika patikslino prieš 12 metų patvirtintas Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisykles. Šie pakeitimai padės išvengti gana dažnų kaimyninių sklypų savininkų ginčų dėl per arti tvoros sodinamų medžių, krūmų ar gyvatvorių. Patikslintų taisyklių priede yra nurodyti mažiausi leistini atstumai iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu.

Medžius ir krūmus, kurie gali užaugti arba formuojami aukštesni kaip 3 m, iš šiaurinės pusės leidžiama sodinti ne arčiau kaip už 5 m nuo kaimyninio sklypo ribos, o iš kitų pusių – ne arčiau kaip už 3 m. Galinčius užaugti nuo 2 iki 3 m aukščio arba formuojamus iki 3 m aukščio iš visų pusių leidžiama sodinti ne arčiau kaip už 2 m, o galinčius užaugti arba formuojamus iki 2 m aukščio iš visų pusių leidžiama sodinti ne arčiau kaip už 1 m nuo kaimyninio sklypo ribos.

Kaimyninius sklypus skiriančią gyvatvorę, formuojamą iki 2 m aukščio, iš pietinės pusės galima sodinti ne arčiau kaip už 1 m, o formuojamą iki 1,3 m aukščio iš visų pusių galima sodinti ne arčiau kaip už 1 m nuo kaimyninio sklypo ribos.

MAŽIAUSI LEISTINI ATSTUMAI IKI KAIMYNINIO SKLYPO RIBOS, KAI ŽELDINIAI VEISIAMI BE ŠIO SKLYPO SAVININKO, VALDYTOJO AR ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO RAŠTU

Eil. Nr. Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė Sklypo pusė (azimutas vizuojant iš sklypo centro) Mažiausias leistinas atstumas iki kaimyninio sklypo ribos, m
1. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m šiaurinė pusė (tarp 315o ir 45o) 5
2. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti nuo 2 iki 3 m aukščio arba formuojami iki 3 m aukščio visos pusės 2
3. medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki 2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio visos pusės 1
4. gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 2 m aukščio pietinė pusė (tarp 135o ir 225o) 1
5. gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 1,3 m aukščio visos pusės 1

Taip pat nustatytos naujos nuostatos ir apie želdinių sodinimą per visuomenines akcijas ar talkas. Per jas leidžiama netaikyti nustatytų sodmenų kokybės reikalavimų lapuočiams ir spygliuočiams medžiams, kai jie sodinami valstybinėje ar savivaldybei priskirtoje žemėje ir jeigu jų sodinimo organizatorius raštu susitaria su savivaldybe ar seniūnija arba tos žemės valdytoju ar naudotoju dėl sodinamų želdinių kiekio, rūšies, sodinimo laiko, vietos, pasodintų želdinių priežiūros ir tvarkymo.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyrius