Naujienos

Patikslinta Marijampolės miesto teritorijos riba – savininkai gali laisvai disponuoti turtu

Baigtos Marijampolės miesto teritorijos administracinės ribos keitimo procedūros, patikslinant miesto administracinę ribą pagal Nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ribas, pietinėje miesto dalyje ribą nustatant ties Nartelio sodų bendrijos šiaurine riba. Kelis metus užtrukęs procesas išsprendė opią vietos gyventojams problemą, kai dėl netiksliai nužymėtos Marijampolės miesto ribos nekilnojamojo turto savininkai negalėjo laisvai disponuoti jiems priklausančia žeme. Ištaisius miesto ribos nužymėjimo klaidas, mažiausiai 46-ių sklypų savininkai nuo šiol galės laisvai spręsti su jų nekilnojamuoju turtu susijusius klausimus.

„Šalia pietinės miesto teritorijos ribos, vadinamosios „uodegos“, esančiose sodų bendrijose miesto riba buvo nužymėta labai netiksliai, dėl ko prie ribos esantys žemės sklypai iš dalies pateko į miestą, iš dalies – į kaimiškąją savivaldybės teritoriją. Žmonės negalėjo susitvarkyti adresų, statybų leidimų, rekonstruoti ar parduoti nekilnojamojo turto. Dabar sutvarkyta taip, kad miesto riba baigiasi ties Nartelio sodų bendrijos šiaurine riba ir eina pagal sklypų ribas, o vadinamoji „uodega“ atkirsta nuo miesto ir liko kaimiškoje teritorijoje“, – pasakoja Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausiasis architektas Arvydas Bekeris. Pasak jo, miesto administracinės ribos keitimas prilygsta įstatymo keitimui – procedūra ilga ir sudėtinga, todėl užtruko gana ilgai. Pradžioje buvo vykdyta vietos gyventojų apklausa, kurioje visi apklausos dalyviai pritarė Marijampolės miesto administracinės ribos keitimui. Tiesa, dalyvavimas nebuvo gausus, bet užteko sprendimui priimti. Miesto ribos keitimo planą parengė UAB „Urbanistika“, o kadastrinius matavimus atliko ir ribą vietovėje paženklino UAB „Kelprojektas“. Kaip ir minėta, administracinė riba patikslinta probleminėse vietose ir sutapdinta su įregistruotų žemės sklypų ribomis. Atlikus ribos korekciją, Marijampolės miestui priskirta iš viso 2,79 ha teritorijų, iš Marijampolės miesto išskirta ir Marijampolės savivaldybės teritorijai priskirta 70,01 ha teritorijų. Parengtam Marijampolės miesto teritorijos ribos keitimo planui pritarė Marijampolės savivaldybės taryba, o galutinį žodį tarė Lietuvos Respublikos Vyriausybė, patvirtinusi pakeistą miesto ribą nutarimu.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius