Naujienos

Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybei Marijampolėje – ES lėšos

Vadovaudamiesi 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, Marijampolės savivaldybės administracija parengė ir gavo finansavimą projektui „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Marijampolės savivaldybėje“.

Projektas skirtas Marijampolės savivaldybės administracijos ir Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų paslaugų kokybės optimizavimui. Veiklų įgyvendinimo metu bus diegiamas kokybės vadybos metodas/sistema, kuri sudarys sąlygas viešajame sektoriuje diegti integruotas veiklos valdymo sistemas, padės susieti skirtingą veiklos informaciją, išryškinti veiklos kokybinį aspektą bei parinkti ir diegti pažangiausius veiklos tobulinimo sprendimus.

Kaip reikalaujama finansavimo sąlygų apraše, buvo įvykdytas Marijampolės savivaldybės administracijos ir Marijampolės socialinės pagalbos centro teikiamų paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės tyrimas, t. y. atliktas vartotojų (visuomenės) patenkinimo paslaugomis ir aptarnavimu tyrimas, parengtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo tobulinimo rekomendacijos, parengtas paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės pokyčių planas.

Vadovaujantis atlikto paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės tyrimo rezultatais, Marijampolės savivaldybės administracijoje ir Marijampolės socialinės pagalbos centre bus diegiamas LEAN kokybės vadybos metodas. Šios sistemos diegimas sudarys sąlygas viešąsias paslaugas teikti greičiau, kokybiškiau, pigiau tuo pačiu išnaudojant mažiau specialistų energijos, t. y. mažesnėmis sąnaudomis bus kuriama didesnė vertė.

Įgyvendinant projektą taip pat numatoma Marijampolės savivaldybės administracijos ir Marijampolės socialinės pagalbos centro darbuotojų žinių bei kompetencijų stiprinimas, kurios reikalingos diegiant naujus pažangius kokybės vadybos metodus, siekiant pagerinti paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybę.

Projektą tikimasi įgyvendinti iki 2020 metų pabaigos.

Marijampolės savivaldybės administracija