Naujienos

Maudytis Yglos ir Žaltyčio ežeruose saugu

Yglos ir Žaltyčio ežeruose buvo atlikti vandens kokybės tyrimai, kurie, kaip parodė rezultataiatitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ keliamus mikrobiologinių parametrų reikalavimus ir nekelia grėsmės poilsiautojų sveikatai. Šiuose ežeruose maudytis – saugu.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Sveikatos priežiūros skyrius