Naujienos

Marijampolės savivaldybės žemės sklypų savininkų ir naudotojų žiniai

Marijampolės savivaldybės administracijos specialistai kviečia paskubėti ir susitvarkyti aplinką. Marijampolės savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklėse, patvirtintose Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 1-164 nurodyta, kad tvarkyti ir palaikyti švarą nuosavybės teise ar įstatymų nustatyta tvarka priskirtose teritorijose reikia nuolatos. Savininkai ar naudotojai turi užtikrinti, kad sklypas būtų tvarkingas, nepiktžolėtas, laiku nušienautas (per metus ne rečiau 3 kartus: pirmą kartą nušienauti iki gegužės 31 d., antrą kartą iki liepos 15 d. ir trečią kartą iki rugsėjo 1 d.), surinktos šiukšlės, želdiniai turi būti sutvarkyti taip, kad medžių, krūmų šakos nebūtų išsikišę už sklypo ribos ir nekeltų pavojaus saugiam eismui.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 366 straipsnis numato, kad savivaldybių tarybų patvirtintų tvarkymo ir švaros taisyklių pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimt iki vieno šimto keturiasdešimt eurų.

Atkreipiame dėmesį, kad žemės sklypus, kuriuose netvarkingai laikomos statybinės ir (ar) aplinką teršiančios medžiagos ar daiktai (akivaizdžiai netvarkingos, techninių reikalavimų neatitinkančios transporto priemonės, jų dalys, nenaudojami statybiniai vagonėliai ir pan.), kaupiamos šiukšlės ir tuos kurie iki liepos 15 dienos bus nenušienauti, apaugę sumedėjusiais augalais ir žole, įtrauksime į Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų sąrašą, kuris sudaromas vadovaujantis Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 1-181 patvirtintu Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų nustatymo Marijampolės savivaldybėje tvarkos aprašu. Šis sąrašas bus perduotas Valstybinei mokesčių inspekcijai apmokestinti jų savininkus Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1-146 nustatytu 2019 metų žemės mokesčio tarifu nenaudojamai, apleistai žemei. Marijampolės savivaldybėje nenaudojamai, apleistai žemei patvirtintas 4 procentų žemės vertės tarifas.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Viešosios tvarkos skyrius