Naujienos

Kvietimas kaimo bendruomenėms ir jų asociacijoms teikti paramos paraiškas

Skelbiamas kvietimas teikti paramos paraiškas pagal 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl 2019 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“.
Paramos paraiškos forma skelbiama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau -Ministerija) ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra (www.zum.lrv.ltwww.nma.lt) interneto svetainėse. Paramos paraiškas Agentūra priima nuo 2019 m. vasario 11 iki kovo 15 d. darbo laiku: pirmadienį-ketvirtadienį 8.00-17.00 vai., penktadienį 8.00-15.45 vai.; pietų pertrauka 12.00-12.45 val.
Paramos paraiška Agentūrai gali būti pateikta vienu iš būdų:

  • Spausdintine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pateikti pareiškėjo asmeniškai arba per įgaliotą asmenį, arba atsiųsti per kurjerį, arba paštu registruota pašto siunta Agentūrai (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius).
  • Elektronine forma. Šiuo būdu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą ir pateikti Agentūrai elektroniniu paštu dokumentai@nma.lt.

Papildomą informaciją teikia Agentūra bendruoju telefonu (8 5) 252 6999 arba 1841, el.p. info@nma.lt.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos informacija