Naujienos

Kviečiame siūlyti atstovus į bendruomeninių organizacijų tarybą

Marijampolės savivaldybės administracija organizuoja bendruomeninių organizacijų atstovų atranką į bendruomeninių organizacijų tarybą. Po vieną atstovą gali siūlyti bendruomenės, turinčios juridinį statusą. Jūsų siūlymo laukiame iki š. m. rugsėjo 2 d. el. paštu gintare.labutyte@marijampole.lt

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba– visuomeniniais pagrindais veikianti kolegiali patariamoji institucija, nustatyta tvarka sudaroma iš savivaldybės institucijų ir įstaigų bei bendruomeninių organizacijų deleguotų atstovų. Bendruomeninių organizacijų tarybos kadencijos trukmė yra 3 metai. Bendruomeninių organizacijų tarybos sudėtį tvirtina Marijampolės savivaldybės taryba. Bendruomeninių organizacijų tarybos narių darbas yra neapmokamas.

Savivaldybės bendruomeninių organizacijų taryba:

1. teikia pasiūlymus Savivaldybės institucijoms dėl Savivaldybės teritorijoje veikiančių bendruomeninių organizacijų veiklos skatinimo;
2. teikia siūlymus išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl atstovų, deleguojamų į pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisijos narius, ir dėl atstovų, deleguojamų dalyvauti Savivaldybės tarybos sudaromų komitetų, darbo grupių, komisijų darbe;
3. teikia siūlymus Savivaldybės institucijoms ir išplėstinei seniūnaičių sueigai dėl bendruomenių viešųjų poreikių ir iniciatyvų finansavimo tikslingumo, dėl viešųjų paslaugų, už kurių teikimą yra atsakinga Savivaldybė, teikimo perdavimo bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms tikslingumo, vietos verslumo skatinimo ir dėl kitų Savivaldybės gyventojams svarbių reikalų;
4. inicijuoja bendruomeninių organizacijų pasitarimus ir kitas veiklas aktualiais bendruomeninių organizacijų veiklos klausimais.

PRIDEDAMA:

Siūlymo forma

Marijampolės savivaldybės administracija