Naujienos

Kaimiškosiose vietovėse vyksta asfaltavimo darbai

Marijampolės savivaldybėje ir toliau intensyviai vyksta gatvių remonto darbai. Įvertinus esamą kaimiškųjų vietovių gatvių būklę ir vykdant Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2017-2019 metais, programą pradėti gatvių remonto darbai klojant ištisinę asfalto dangą Igliaukos, Sasnavos, Liudvinavo ir Marijampolės seniūnijų gatvėse.

Igliaukoje, Šventragio k. šiuo metu vyksta 500 m gatvės atkarpos remontas nuo Igliškio g. iki Savanorių g. 13.

Sasnavoje, Purviniškių k., darbai vyksta Žilvičių gatvėje, kur tiesiama ištisinė asfalto danga 200 m atkarpoje nuo 1 iki 10 namo.

Marijampolėje, Baraginės k., bus išasfaltuota 244 m Jaunimo gatvės.

Liudvinavo seniūnijoje, Padovinio k., tvarkoma 85 m Šermukšnių gatvės atkarpa tarp 12 ir 16 namų.

Išviso remonto darbams ištisiniu asfaltavimu skirta 71500 Eur. Finansavimo šaltiniai – Kelių priežiūros ir plėtros programos bei Savivaldybės biudžeto lėšos.

Darbus Sasnavoje, Liudvinave ir Marijampolės seniūnijoje atlieka UAB „Parama“ darbuotojai, o Igliaukoje – UAB „Kelranga“.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius