Naujienos

Informacija apie vandens kokybę stebimose Marijampolės savivaldybės maudymosi vietose

Informuojame, kad buvo atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai šiose Savivaldybės gyventojų pamėgtose maudymosi vietose: Yglos ežere, Žaltyčio ežere, Marijampolės II tvenkinyje, Šešupės upėje (Upės g. Buktos kaime ir K. Donelaičio g. gale) bei Poezijos parko fontanuose.

Nustatyta, kad minėtų vietų parametrų vertės atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus ir yra puikios kokybės, tad esant palankiam orui kviečiame pasimėgauti pramogomis prie vandens telkinių!

Marijampolės savivaldybės administracijos
Sveikatos priežiūros skyrius